“Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти” Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №18039-6889Р.

Включено до переліку фахових видань (наказ №54 від 25.01.2013 р.)

Редакційна колегія:

Величко Степан Петрович — доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, — науковий редактор.

Вовкотруб Віктор Павлович — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Коновал Олександр Андрійович — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Кушнір Василь Андрійович — доктор педагогічних наук, професор кафедри математики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, – заступник головного редактора.

Радул Валерій Вікторович — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Садовий Микола Ілліч — доктор педагогічних наук, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, проректор з наукової роботи Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Самойленко Петро Іванович — доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики Московського державного університету технологій та управління (Росія, м. Москва).

Царенко Олег Миколайович — кандидат технічних наук, професор кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, – відповідальний секретар.

Шершньов Євгеній Борисович— кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної фізики УО Гомельського державного університету імені Ф. Скоріни (Білорусь, м. Гомель)

 

Правила оформлення:

Текст статті до 10 сторінок відповідно до вимог ВАК України (постанова № 7-65/1 від 15.01.2003 р.), шрифт 14, мова українська, редактор Microsoft Word 2003, 7.0., друк на лазерному принтері, один примірник.

Розміщення тексту: заголовок великими літерами симетрично; через 2 інтервали ім’я та прізвище автора(ів); через 1,5 інтервали анотації українською та англійською мовами; через 2 інтервали текст статті з інтервалом 1,5; після тексту статті подається бібліографія, відомості про автора(ів), наукові інтереси.

Ілюстрації виконуються векторною графікою безпосередньо у тексті.

Папір білий, формат А4 (210´297).

Відомості про авторів (на окремому аркуші).

 

Завантажити: