Презентація Електронний кабінет вступника

Лист МОН України від 22.06.2017 № 1/9-346 "Щодо формування конкурсного балу з урахуванням сільського коефіцієнту"

Ілюстрація роботи алгоритму адресного розміщення державного замовлення

Лист МОН України від 21.06.2017 № 1/9-342 "Щодо подання вступниками копій документів, що посвідчують особу"

Електронна заява на вступ

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році

У 2017 році вступники з повною загальною середньою освітою, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за денною та заочною формами навчання з 12 до 26 липня включно подають заяви на участь у конкурсному відборі до КДПУ ім. В. Винниченка для її розгляду приймальною комісією виключно в електронній формі.

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів починається 12 липня, закінчується о 18 год. 00 хв. 20 липня.

Вступники, які мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі та хочуть скористатись своїм спеціальним правом при вступі до КДПУ ім. В. Винниченка подають заяву до приймальної комісії у паперовій формі – особисто.

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 29 червня та закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня.

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

-     адресу електронної пошти, до якої має доступ;

-     номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (у 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років);

-     серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;

-     середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено запис «звільнений (а)», у загальну кількість не враховуються.

Крім того, вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту та фотокартки.

Подані вступником дані перевіряються в Єдиній базі уповноваженою особою приймальної комісії.

У разі збігу даних вступника в документах вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

У разі втрати логіна вступнику необхідно здійснити повторну реєстрацію особистого електронного кабінету.

Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе:

  • стать;
  • громадянство;
  • номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів.

Для подання заяви вступник обирає вищий навчальний заклад, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви (від 1 до 9, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви) для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним замовленням.  

Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один із статусів

 «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» – якщо заяву не зареєстровано у вищих навчальних закладах;

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви)» – якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у вищих навчальних закладах.

Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною КДПУ ім. В. Винниченка не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу. За результатами розгляду електронній заяві надається один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником».

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» буде визначено перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у вищому навчальному закладі».

На підставі рішення приймальної комісії КДПУ ім. В. Винниченка про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до КДПУ ім. В. Винниченка уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено вищим навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови).