ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ – 30 РОКІВ!

В умовах інтеграційних процесів у світовій економіці та посилення міжнародних дипломатичних, наукових та міжкультурних контактів вивчення іноземних мов є життєвою необхідністю, запорукою успіху в різних сферах життя.

Заснований у 1983 році факультет іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка надає можливість досконало вивчити англійську, німецьку, іспанську, російську мови, культуру та звичаї їх носіїв. Він є одним із найчисленніших за кількістю студентів, адже налічує на сьогодні 715 студентів усіх форм навчання, висококваліфіковану підготовку яких ведуть 4-ри професори, 32 доценти, 8 кандидатів наук-старших викладачів, три старші викладачі, 13 викладачів та 2 асистенти

Діяльність факультету спрямована на допомогу українським школам у розв’язанні проблеми кадрового забезпечення вчителями Кіровоградської області та України загалом, усебічно озброєними філологічною наукою, обдарованих вихователів та наставників молоді. Окрім того, ми готуємо висококваліфікованих перекладачів, лінгвістів-інформатиків (перекладачів), приділяємо увагу розвитку української наукової думки, дбаємо про духовність як елемент повноцінного становлення незалежної держави.

dean_2014.jpg

Справжнім мірилом рівня нашого факультету є вдячні відгуки випускників та їх роботодавців. За роки навчання наші студенти не лише докладно вивчають обрану галузь знань, але й активно займаються науковою діяльністю, беруть участь у позааудиторних культурних та спортивних заходах, студентському самоврядуванні та програмах міжнародного академічного обміну.

Уся навчальна та виховна робота проводиться під керівництвом декана та Вченої ради факультету. Це професори – О.А.Семенюк, Б.В.Кучинський, В.Ю.Паращук, О.М.Білоус, доценти – Л.О.Ярова, І.В.П’янковська, І.Є.Снісаренко, Т.С.Токарєва, А.Б.Перзеке, І.В.Перцова, Б.В.Стасюк, Н.В.Іваненко, О.В.Лабенко, Г.В.Скляніченко, М.І.Данілко, А.В.Поліщук, О.В.Долгушева, Т.О.Дацька, Т.І.Труханова, В.Ю.Кочубей, Т.В.Кібальнікова, І.А.Чернишенко, О.В.Арделян, О.В.Вибрик, О.С.Бондаренко, К.Л.Бондаренко, В.К.Рибальченко, О.Л.Вечірко, Т.А.Хоменко, О.В.Петрова, І.А.Лівицька, Г.М.Ляшук, Т.А.Капітан, М.М.Тарнавська, Я.О.Черньонков а також багато інших кандидатів наук, доцентів, старших викладачів та викладачів, які мають вагомі наукові та методичні здобутки. Серед викладачів факультету іноземних мов є випускники Берлінського та Лейпцігського університетів; багато науковців пройшли стажування у вузах Англії, США, Австралії, Німеччини та Австрії. Яскравим прикладом цьому може слугувати той факт, що на сьогоднішній день троє кандидатів філологічних наук виграли гранти та перебувають на однорічному стажуванні в університетах США – О.В.Гундаренко, Т.О.Бідна, та дворічному – Г.О.Ющенко.

prepod.jpgФакультет іноземних мов завдячує усім своїм успіхам нашим славним попередникам, які стояли у витоків створення факультету. Багато із яких уже, на превеликий жаль, пішли із життя. Вічна пам’ять і вдячність професору Д.А.Євгененку, доцентам Т.Д.Зеленку, В.П.Наталїну, В.О.Хрипуну та низький уклін нашим дорогим і любимим колегам-ветеранам, з якими ми разом відсвяткуємо своє славне 30-ти річчя.

З кожним роком факультет нарощує обсяги друкованої навчально-методичної та наукової продукції, спонукає викладачів до подальшого наукового зростання. За своїм науковим потенціалом кафедри факультету упевнено входять до десятки кращих кафедр університету.

Щороку ми проводимо наукові конференції та семінари для студентства та викладачів. Особливий статус має міжнародна конференція „Мови і світ: дослідження та викладання”. Конференція цього року є вже сьомою і приурочена 30-ти річчю факультету.

Факультет іноземних мов з кожним роком розширює зв’язки із закордоном. Починаючи з 1994 року, на факультеті щорічно читають лекції та проводять практичні і семінарські заняття та майстер-класи висококваліфіковані викладачі з Англії, США, Німеччини та Австрії. 

Факультет пишається тісною співпрацею з Фондом імені Ганнса Зайделя міста Мюнхен, Австрійсько-українським бюро з питань освіти, науки і культури міста Львів (OeAD), Інформаційним центром німецьких академічних обмінів міста Київ (DAAD), Монтклерським університетом (США), Оксфордським університетом (Великобританія), з Інститутом теоретичного та прикладного перекладознавства Грацького університету імені Карла-Франценса (Австрія), Інститутом усного та письмового перекладу Віденського університету, Інститутом іноземних мов та перекладу міста Мюнхен (Німеччина), Ульмським університетом (Німеччина), університетом Заарланд (Німеччина), університетом м.Падуа (Італія), Братиславським університетом (Словакія) тощо. Багато студентів щороку проходять стажування в університетах США, Німеччини та Австрії.

Ефективній роботі факультету, не в останню чергу, сприяє сучасна ресурсна база (сучасні фонолабораторії, комп’ютерні класи, бібліотека, Мовний центр, затишні аудиторії).

Наш факультет іноземних мов є єдиним в Україні факультетом, який завдяки спонсорам з Німеччини та зарубіжним партнерам, долучився до найсучасніших у світі ліцензованих програм SLD Trados, Across, MemoQ, Déjà vu (DVX), Passollo, CLAT. Уміння працювати з цими програмами дає нашим випускникам великі шанси на пріоритетне працевлаштування в галузі перекладу та прикладної лінгвістики по всій Україні та за кордоном.

Факультет відзначається старанністю, креативністю й працелюбством своїх студентів, які щодня займаються важкою справою – вивченням іноземних мов, інших культур та відкриттям нових світів.

Наш секрет успіху – у спільній невтомній праці, славних традиціях факультету та необмежених перспективах, які слугують потужним стимулом до подальшого вдосконалення. 

VIVAT FACULTAS!

VIVAT ACADEMIA!

VIVAT PROFESSORES!

З великою повагою і  любов’ю декан, проф. О.М. Білоус