Факультет історії та права відноситься до найбільших та найпрестижніших факультетів вузу. На факультеті створені усі необхідні умови для підготовки фахівців.

Факультет має у своєму розпорядженні:
  • - комп’ютерний клас;
  • - доступний для студентів вихід в мережу Internet;
  • - підручники, наукову монографічну та періодичну літературу з дисциплін фундаментальної та професійної підготовки;
  • - електронні бібліотеки з історичних, юридичних, політичних наук;
  • - гуртожитки та їдальні;
  • - спортивну залу та базу.

На чотирьох фахових кафедрах факультету: історії України (завідувач – доктор історичних наук, член-кореспондент НАПН України, професор О.О. Рафальський), всесвітньої історії (завідувач – доктор історичних наук, професор О.І. Кіян), правознавства (завідувач - кандидат юридичних наук, доцент В.М. Юрах), філософії та політології (завідувач - кандидат філософських наук, доцент Ю.В. Харченко) працюють 55 викладачів, які забезпечують навчальний процес також і на інших факультетах. На факультеті працюють 50 викладачів інших факультетів та загальноуніверситетських кафедр.

Керівництво навчально-виховним процесом факультету здійснює колектив деканату у складі:

декан факультету - кандидат історичних наук, доцент
Філоретова Лариса Мартіївна
заступник декана з виховної роботи - кандидат історичних наук, доцент
Біденко Наталія Іванівна

 

заступник декана з навчально-методичної роботи - кандидат історичних наук, старший викладач
Токар Наталія Миколаївна