Засновник:

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
«Наукові записки. Серія: Педагогічні науки»

Titul.N.Z 147     Sc22016110412530     obl 143

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки адресовано науковцям, студентам, викладачам середніх професійних і вищих закладів освіти, аспірантам, докторантам, всім, хто цікавиться проблемами психолого-педагогічного забезпечення процесу навчання і виховання в закладах освіти різних типів і рівнів акредитацій.

«Наукові записки. Серія: Педагогічні науки» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.

Збірник зареєстровано в міжнародній науковометричній базі Google Scholar.

Рік заснування: 1998

ISBN 978–7406–57–8

ISSN 2415-7988

Проблематика: Загальна педагогіка та історія педагогіки, професійна   педагогіка, методики виховання та  викладання

Свідоцтво про державну реєстрацію: № 15526-4098Р

Фахова реєстрація у ВАК України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.

Галузь науки: педагогіка

Періодичність: 8-10 разів на рік

Мова видання: українська, англійська

Засновник: ЦДПУ ім. В.Винниченка

Адреса редакції:

Україна, 25006, Кропивницький, вул. Шевченка, 1
тел: (052) 22-47-73; моб: 066-486-24-19; 066-500-35-43 
pednauk@gmail.com