adultload.ws

Засновник:

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 

Наукові записки. Серія: Право  адресовано науковцям, студентам, викладачам середніх професійних і вищих закладів освіти, аспірантам, докторантам, всім, хто цікавиться теоретичними та прикладними проблемами теорії та історії держави і права, філософії права; конституційного права; муніципального права; трудового права, права соціального забезпечення; цивільного та господарського права; адміністративного, фінансового, податкового права; земельного, аграрного, екологічного права; кримінального права, міжнародного права.

Рік заснування: 2017

ISBN978-617-7365-02-9

Свідоцтво про державну реєстрацію:КВ № 22502-12402P

Галузь науки: право

Періодичність: два рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська, польська

Програмні цілі: Опублікування творчого доробку науковців з метою узагальнення і поширення досвіду роботи наукових підрозділів інституту та інших наукових установ та вищих навчальних закладів юридичного спрямування.

Адреса редакції: Україна, 25006, м. Кропивницький, вул. Гоголя, 95/46

Тел.: (0522) 32-25-62, 22-54-80 E-mail: polimed-kr@mail.ru, polimed.kr@gmail.com

URL: pravo.kspu.kr.ua