adultload.ws

Викладачі:

Якість навчання і виховання дітей у навчальних закладах будь-якого типу визначається цілою низкою факторів, серед яких основним є рівень професійної підготовленості фахівця.

Навчання дітей рідної мови передбачає насамперед розвиток мовлення і чуття слова, оволодіння основами норм і тонкощами української мови. Учитель повинен мати глибокі, усвідомлені знання з рідної мови, мати високий рівень культури усного і писемного мовлення, володіти ораторським мистецтвом. Тому «Основи публічного мовлення» як навчальна дисципліна посідає одне з важливих місць у підготовці фахівця для початкової ланки освіти.

 

На наступний навчальний рік на вибір студентам пропонуються наступні дисципліни кафедри філософії