Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності

Статут Центральноукраїнського державного педагогічного університету  імені Володимира Винниченка

Порядок формування рейтингу успішності студентів Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка для призначення академічних стипендій

Положення про електронний навчальний курс