Наказом Міністерства освіти і науки України № 590 від 30.05.2016 року у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (доктора філософії) за спеціальностями:

011 Науки про освіту галузі знань 01 Освіта (ліцензований обсяг 15 осіб);

014 Середня освіта (фізика) в галузі знань 01 Освіта (ліцензований обсяг 10 осіб);

032 Історія та археологія галузі знань 03 Гуманітарні науки (ліцензований обсяг 10 осіб);

035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки (ліцензований обсяг 10 осіб);

081 Право галузі знань 08 Право (ліцензований обсяг 10 осіб);

113 Прикладна математика галузі знань 11 Математика та статистика (ліцензований обсяг 10 осіб). Особливості прийому до аспірантури та докторантури 
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Вступні іспити

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 13.00.02 - теорія та методика навчання (фізика)

Програма вступного іспиту з філософії

Програма право

Програма вступного іспиту з педагогіки

Програма з англійської мови

Програма вступу історія та археологія

Програмні питання для вступу в аспірантуру за спеціальінстю 032 історія та археологія

Програма вступного випробування з прикладної математики 

Філологія

Програма кандидатського іспиту з філософії

Вимоги до іспиту кандидатського мінімуму з англійської мовиРозклад вступних іспитів до аспірантури

01 серпня 2016 року о 9.00 — іспити зі спеціальностей ;

10 серпня 2016 року о 9.00 — філософія;

20 серпня 2016 року о 9.00 — англійська мова;

29 серпня 2016 року о 9.00 — додаткові вступні іспити (для вступників, базова освіта яких не відповідає профілю обраної спеціальності).


 

Контакти:

Відділ аспірантури та докторантури 

м. Кіровоград, 25006, вул. Шевченка,1 каб. 215.

Довідки за телефоном: (0522) 22-56-74 .Прийом заяв на складання кандидатських іспитів

з філософії, іноземної мови (англійської, німецької)

та спеціальності розпочинається

з 1 жовтня 2016 року і триватиме по 4 листопада 2016 року.

Для складання кандидатських іспитів до відділу аспірантури необхідно подати такі документи:

Не працівникам КДПУ імені Володимира Винниченка:

  1. Клопотання від установи, в якій працює здобувач.
  2. Завірену печаткою копію диплома про вищу освіту з додатком.
  3. Особовий листок по обліку кадрів із фотографією та печаткою.
  4. Список публікацій (за наявності).
  5. Витяг із протоколу засідання вченої ради про затвердження теми наукового дослідження (за наявності).
  6. Науковий реферат згідно вимог.
  7. Заяву на ім’я ректора (зразок у відділі аспірантури).
  8. Квитанція про оплату.

Працівники КДПУ ім. В. Винниченка подають у відділ  аспірантури  тільки заяву та реферат.

Розрахунковий рахунок:

КДПУ ім. В. Винниченка

Рах. № 31256263102319

Код  02125415

МФО  820172 в Держказначейській службі України, м. Київ

тел. 22-79-66

Призначення платежу:

код 25010100

за кандидатські іспити

Вартість кандидатських іспитів:

Філософія – 915 грн.

Англійська мова – 750 грн.

Німецька мова – 750 грн.

Спеціальність – 915 грн