Наказом Міністерства освіти і науки України № 590 від 30.05.2016 року у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (доктора філософії) за спеціальностями:

011 Науки про освіту галузі знань 01 Освіта (ліцензований обсяг 15 осіб);

014 Середня освіта (фізика) в галузі знань 01 Освіта (ліцензований обсяг 10 осіб);

032 Історія та археологія галузі знань 03 Гуманітарні науки (ліцензований обсяг 10 осіб);

035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки (ліцензований обсяг 10 осіб);

081 Право галузі знань 08 Право (ліцензований обсяг 10 осіб);

113 Прикладна математика галузі знань 11 Математика та статистика (ліцензований обсяг 10 осіб). Особливості прийому до аспірантури та докторантури 
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Вступні іспити

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 13.00.02 - теорія та методика навчання (фізика)

Програма вступного іспиту з філософії

Програма право

Програма вступного іспиту з педагогіки

Програма з англійської мови

Програма вступу історія та археологія

Програмні питання для вступу в аспірантуру за спеціальінстю 032 історія та археологія

Програма вступного випробування з прикладної математики 

Філологія