Запрошуємо Вас 27 - 28 березня 2017 року взяти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції: «Феномен Левка Ревуцького у духовно-мистецькій спадщині української культури ХХ століття» У рамках конференції відбудуться конкурси диригентів і вокалістів, присвячені 40-річчю до дня пам’яті Л. Ревуцького (див. додатки 1, 2, 3).

Метою конференції є активізація наукового мислення, творчо-інтерпретаційного потенціалу та виконавсько-художньої культури студентів у процесі дослідження й презентації творчої спадщини Левка Ревуцького як найбільш творчо потужного митця України, крізь призму діяльності якого розкриваються особливості розвитку українського музичного мистецтва, професійної мистецької освіти і науки у царині української культури ХХ століття.

Напрямки роботи конференції:

 1. Життєвий і творчий шлях Л. Ревуцького у контексті української культури ХХ століття.

 2. Особливості розвитку декоративно-прикладного мистецтва Чернігівського Полісся.

 3. Духовно-творчий потенціал українського пісенного фольклору як основа авторського доробку Левка Ревуцького.

 4. Науково-педагогічна діяльність Л. Ревуцького.

 5. Самобутність композиторського стилю Левка Ревуцького.

 6. Роль композиторської школи Л.М. Ревуцького у розвитку української музичної культури.

 7. Український фольклор як засіб розкриття художнього змісту у хореографічному мистецтві.

Учасники можуть представити свої матеріали у формі презентації конкурсного проекту (наукова розробка з презентацією, галереї картин і слайдів, есе, відео-кліп та ін.).

Робочі мови: українська, англійська.

Додаток 1

Умови участі в студентській конференції та конкурсі диригентів і вокалістів.

До 10 березня 2017 року надіслати на електронну адресу оргкомітету (zhabakva@yandex.ru; zhabakva@mail.ru):

 • заявку на участь у конференції та відомості про авторів;
 • статтю до збірника наукових праць з анотацією та підписом керівника

Вимоги до оформлення статей до видання “Студентський науковий вісник»

Матеріали для публікації повинні бути написані українською мовою й оформлені таким чином:

 • у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК (жирний прямий);

у кожному наступному рядку:

 • Прізвище, Ім’я, По батькові, (у називному відмінку виділити жирним прямим);

 • Факультет і курс, на якому навчається автор;

 • НАЗВА СТАТТІ (по центру прописними літерами, виділити жирним);

 • Анотація (по центру виділити жирним);

 • текст анотації українською та англійською мовами (з абзацу);

 • Ключові слова (укр., з абзацу) – перелік ключових слів (бажано від трьох до восьми, не виділяти жирним);

 • текст статті;

 • - Список використаних джерел (по центру виділити жирним) – Список використаних джерел оформляється відповідно до стандартів ГОСТ 7.1–84, ДСТУ 3582–97, ГОСТ 7.12–93.

1. У структурі статті повинні бути відображені обов’язкові елементи згідно з вимогами ВАК України до наукових статей, а саме:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження;
 • перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

2. Текст статті має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 інтервали; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см; абзац – 1,25 см. Назви розділів в тексті статті – по центру, назви підрозділів – з абзацу, таблиці – по центру. Не допускається форматування за допомогою пустих рядків.

3. Стаття має бути набрана в форматі редактора MS Word 2000 і вище. Об’єм роботи 4-8 сторінок.

4. Стаття має бути прорецензована і рекомендована до друку керівником.

5. Редактор, за погодженням з автором, може скорочувати й редагувати матеріал. Відповідальність за зміст статті несе автор. В одному номері може бути опублікована тільки одна стаття автора.

Умови участі в конкурсі диригентів і вокалістів.

До 10 березня 2017 року надіслати на електронну адресу оргкомітету (zhabakva@yandex.ru; zhabakva@mail.ru):

 • заявку на участь у конкурсі;
 • довідку з місця навчання (відскановану або якісне фото);
 • рекомендацію навчального закладу (відскановану або якісне фото);

Допущені до участі в конкурсі не пізніше 25 березня 2017 р. отримають офіційне запрошення.

УВАГА!!! Кожний учасник конкурсу під час реєстрації сплачує вступний внесок у розмірі 200 грн. Конференція буде проходити протягом двох днів. Проживання для студентів – безкоштовно. Інші витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

Орієнтовний план роботи конференції

(27-28 березня 2017 р.)

27 березня

8.00 -9.00 – Заїзд та розміщення учасників.
9.00 –10.00 – Реєстрація учасників студентської науково-практичної конференції.
10.00- 12.0 – Відкриття конференції. Пленарне засідання.
12.00. -12.30 – Кава-брейк
12.30 -13.00 – Жеребкування учасників конкурсу диригентів.
13.00 – 15. 30 – Конкурсні виступи диригентів.
15.30. – 16.30 – Робота з хором.

28 березня

10.30 – 11.00 – Жеребкування учасників конкурсу вокалістів.
11.00 – 13.00 – Конкурсні виступи вокалістів.
13.30 - 14.00 – Засідання журі.
14.00 – 14.30 – Підведення підсумків, вручення нагород, дипломів, сертифікатів.
14.30 – 16.00 – Закриття конференції. Святковий концерт.
16.00 – Від‘їзд учасників.

Вимоги до конкурсу диригентів

Програма кожного учасника конкурсу складається з двох творів :

  1. Твір з репертуару мішаного хору:
   для студентів з диригентською підготовкою – (муз. Л. М. Ревуцького, вірші Т. Шевченка поема-кантатаХустина)
   для студентів без диригентської освіти (муз. Л.М.Ревуцького вірші Т. Шевченка “У перетику ходила”).

  1. Твір a capella за вибором конкурсанта.

Порядок проведення конкурсу:

  1. Усна презентація твору Л. Ревуцького(до 3 хв.).
  2. Диригування двох програмних творів під рояль.

  1. Робота над українською народною піснею в обр. Л.Ревуцького “Прилетіла перепілонька” (для мішаного хору — студентам з диригентською підготовкою, для жіночого хору — студентам без диригентської освіти) — (до 5 хв.).

Вимоги до конкурсу вокалістів:

Програма кожного учасника конкурсу складається з 2 творів:

 1. Українська народна пісня в обробці Л.М.Ревуцького, зі збірок пісень для голосу і фортепіано: «Козацькі пісні», «Галицькі пісні», «Пісні для низькою голосу», «Пісні для середнього голосу», «Пісні для високого голосу» (ноти рекомендованих творів додаються)

 2. Твір за вибором учасника.

Конкурсна програма може виконуватися у супроводі фортепіано (іншого акустичного інструменту) або у супроводі фонограми “мінус” (носій — USB - накопичувач, формат mp3)

(див. рекомендовані твори)

Повне зібрання творів, том шостий

Вокальні твори:

Ну, розкажи ж” сл. Хоменка (сопрано, е1-а2);

На крилах сонячних і ясних мрій” сл. Л.Ревуцького (d-g2);

Де ті слова” сл.О.Олеся (e1-g2);

Пам'яті Амудсена” сл. Тодді (В.Вольберга) (d1-f2);

Проса покошено” сл. М.Рильського (f1-a2);

“Речитатив та аріозо Остапа” сл. М.Рильського (баритон d-g1)

Обробки народних пісень:

Ой поплив, поплив” (e1-f2);

Не віддала мене мати” (d1-D);

Перепеличенька невеличенька” (e1-E);

Сіно моє, сіно” (g1-d);

Кум до куми залицявся” (c1-e);

Там де Ятрань круто в'ється” (c-e1);

Прийшов до дівчини” (c-c1);

“Чуєш, брате мій” ();

Їхав козак на війноньку” (тенор f-g1, сопрано f1-g2);

Ой сусідко” (тенор e1-e2);

На вулиці скрипка грає” (сопрано e1-f2)

 • Оцінювання виступів учасників конкурсу здійснює журі, до складу якого входять провідні фахівці в галузі вокально-хорового мистецтва
 • Оцінка виступів учасників проводиться за 10-бальною системою.

УВАГА!

Усі учасники конференції отримають сертифікати. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня, званням лауреата, а також отримують спеціальні призи у різних номінаціях. Переможцю-лауреату І ступеня надається право концертного виконання з хором конкурсних творів (поема-кантата «Хустина», «У перетику ходила») під час науково-практичної конференції.

Додаток 2

Заявка

на участь у роботі Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції
«Феномен Левка Ревуцького у духовно-мистецькій спадщині української культури ХХ століття»

Прізвище, ім'я, по-батькові ...

Місце навчання (повна назва установи, факультету та спеціальності без скорочень і абревіатур, курс) ...

Для участі у конференції:

Тема доповіді (для програми конференції)...

Адреса ...

Контактні телефони: ...

Електронна адреса: ...

відділення «Нової пошти»: ...

Форми участі у конференції (необхідне залишити)

Публікація  матеріалів + усна доповідь

Тільки публікація матеріалів

Тільки  усна доповідь

Наявність презентації (формат РowerPoint) (так/ні)

Відомості про керівника із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, наукового ступеня та вченого звання ...

Додаток 3

Заявка

на участь у конкурсі диригентів та вокалістів:

Прізвище, ім'я, по-батькові учасника (повністю), категорія ...

Дата (число, місяць, рік) і місце народження ...

Домашня адреса, телефон ...

Навчальний заклад, його повна адреса, курс ...

Конкурсна програма—

 1. ...
 2. ...

Прізвище, ім'я, по-батькові викладача (повністю), телефон ...

Прізвище, ім'я, по-батькові концертмейстера (повністю), телефон ...

Чи потребує учасник послуг концертмейстера (так, ні)

Необхідність поселення (так чи ні)

КОНТАКТИ

Адреса оргкомітету: КДПУ ім. В. Винниченка, мистецький факультет, кафедра вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

вул. Дворцова, 5/5

м. Кіровоград, 25006

Е-mail: zhabakva@yandex.ru; zhabakva@mail.ru

Координатори конференції: Растригіна Алла Миколаївна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання (0993501808).

Шевченко Інга Леонідівна, доцент кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання (0951141071).

Дьомін Сергій Петрович, доцент кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання (0505835866).

Колоскова Жанна Володимирівна, старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання (0664130445).

 

Нотний матеріал для конкурсу диригентів (робота з хором)

Нотний матеріал для конкурсу вокалістів