Станом на 31.12.2015 року навчальний процес у КДПУ забезпечують 385 викладачів, із них 366 є штатними працівниками кафедр університету, а 19 – працюють за сумісництвом. Із них: 58 докторів наук та професорів (15,06%) і 313 кандидатів наук та доцентів (81,3%). Загалом викладачів із науковими ступенями та вченими званнями нараховується 371 особа (96,36%). Крім цього, у складі науково-педагогічних працівників університету є 3 Народних і 2 Заслужених артисти України, 3 Заслужених тренери, 1 Заслужений журналіст України, 18 Заслужених працівників освіти, культури та мистецтв, 2 Заслужених діячі науки і техніки, 2 Заслужених юристи України.

Серед штатних викладачів університету на закінчення 2015 року працює 38 докторів наук та професорів (10,38% від загальної кількості штатних працівників) і 267 кандидатів наук та доцентів (72,95 %). Загалом штатних працівників з науковим ступенем та вченим званням в університеті нараховується 305 осіб (83,33%).

У 2015 році наукові звання доцента отримали 14 осіб, професора – 4 викладачі університету.

Протягом 2015 року викладачами університету видано 13 монографій, 6 навчально-методичних посібників з грифом МОН України, 87 наукових статей опубліковано за кордоном (Австралія, Австрія, Канада, Росія, Польща, Молдова, Грузія, Франція, Чехія, США, Німеччина, Казахстан, Болгарія, Латвія, Угорщина).

Наукові дослідження та розробки, які виконує Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за рахунок коштів державного бюджету у 2016 році

№ з/п Назва НДДКР Номер держреєстрацiї Категорiя роботи Підстава до виконання - дата, № документу Терміни виконання Наукові секції за фаховими напрямами Керівник проекту (П.І.Б.), науковий ступінь
1 2 3 4 5 6
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно- політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
1

Соціальна зрілість як характеристика соціально- професійного становлення фахівця

№ держреєстрації: 0115U000722

Фундаментальна

31.10.2014 N1243

09.02.2015 N105

2015- 2017 Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту Радул Валерій Вікторович, проф., д-р пед. наук