Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри видавничої справи та редагування Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри практичної психології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Старший викладач кафедри видавничої справи та редагування Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри  прикладної математики, статистики та економіки. З 1992 по 2003 навчався в Добровеличківській ЗОШ І-ІІІ ступенів№1, яку і закінчив 2003 року з золотою медаллю. З 2003 по 2009 навчався в КДПУ ім.. В. Винниченка на фізико-математичному факультеті. З 2009 року аспірант НПУ ім. М.П,Драгоманова за спеціальністю 01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика.

Викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну. Катерина Гусєва народилася 15 травня 1981 року в місті Лєгніца (Польща) в сім’ї військовослужбовця. З 1985 року проживає в Україні. Закінчила 1998 року Кіровоградську школу-ліцей №25 та 1999 року Кіровоградську дитячу художню школу. Цього ж року вступила до Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка на спеціальність “Образотворче мистецтво та прикладна психологія”, після закінчення якого з 2004 року працює на мистецькому факультеті.

Посада: старший викладач кафедри біології. Дата народження: 8 листопада 1987 р. У 2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.051.01 Херсонського державного університету захистила дисертацію на тему: «Прооксидантно-антиоксидантна система рослин при утворенні мелатоніну», що була подана на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (диплом кандидата біологічних наук ДК № 010027 від 26 жовтня 2012 року). Дисертаційне дослідження виконувалося згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри фізіології та біохімії Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського у рамках комплексної держбюджетної теми «Органні ефекти мелатоніну» (№ 0109U002265, Протокол № 1Н від 12.01.09 р.).

Трифонова Олена Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент. Народилася 15 червня 1982 року в м. Кіровограді. У 2004 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю «7.010103. Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика», отримала диплом спеціаліста з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізики. З 2003 р. працює в цьому університеті старшим лаборантом кафедри фізики та методики її викладання, у 2006-2009 роках навчалася в аспірантурі (з відривом від виробництва) працювала за сумісництвом асистентом кафедри фізики та методики її викладання. З 2009 року працювала старшим викладачем кафедри, а з вересня 2013 року обрана на посаду доцента кафедри фізики та методики її викладання.

Кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри правознавства.

Закінчив Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, історичний факультет (2002 р.), Харківський економіко-правовий університет Національного університету внутрішніх справ (2004 р.) Спеціальність «правознавство».З 2006 по 2009 рр. навчався у ад’юнктурі Харківського національного університету внутрішніх справ. У 2010 р. Захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень, на тему: «Теоретико-правові основи інформаційного суверенітету».

Кандидат педагогічних наук, старший викладач теорії і методики фізичного виховання. Закінчив факультет фізичного виховання у 2001 році.

Викладач кафедри германської філології. Закінчив у 2008 році факультет іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю 8.010103. ПМСО. Мова і література (англійська).