Cпеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Термін повноважень ради — 07.10.2016 — 07.10.2019 (Наказ МОН від 07.10.2016 № 1222)

Голова ради:

Радул Валерій Вікторович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Кіровоградський державний педагогіч- ний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.01.

Заступник голови:

Ткаченко Ольга Михайлівна, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри, Кіровоградський державний педагогіч- ний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.04.

Вчений секретар:

Окольнича Тетяна Володимирівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Кіровоградський державний педаго- гічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.01.

Адреса ради: 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1 , корпус-1, ауд.37, тел.: (0522) 22-98-06 

Дисертація Прокопчук О. І.

Тема: ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Відгуки офіційних опонентів на дисертацію Прокопчук О. І.:

д.пед.н., проф. Колесниченко Н.Ю.
к.пед.н., ст.викл. Коляда Т.В.

 

Дисертація Шарошкіної Т. А.

Тема: «БУДИНОК ВІЛЬНОЇ ДИТИНИ» К.М. ВЕНТЦЕЛЯ В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКОЛИ»

Відгуки офіційних опонентів на дисертацію Прокопчук О. І.:

д.пед.н., проф. Федяєва В.Л.
к.пед.н. Кир'ян Т.І.