Співробітництво
із зарубіжними навчальними закладами на тривалій договірній основі

Кіровоградський державний педагогічний університет співпрацює із 24 закордонними навчальними закладами. До основних напрямків співробітництва відносяться обмін науково-методичним досвідом та літературою, публікації у наукових фахових виданнях, стажування та підвищення кваліфікації викладачів за прямими угодами, перебування у відрядженнях з метою перейняти освітянський досвід та взяти участь у міжнародних науково-практичних конференціях. Практичними результатами співробітництва стало перебування викладачів за кордоном (стажування, участь у конференціях, викладання); публікації у збірниках наукових праць партнерів; спільні дослідні роботи у галузі вивчення грунтів та екології. Станом на кінець 2015 року в університеті укладені договори про міжнародне співробітництво з зарубіжними навчальними закладами Німеччини та Індії.

У першому півріччі 2016 року укладено договори про співпрацю між Кіровоградським державним педагогічним університетом та вищими навчальними закладами Польщі: Поморською академією у місті Слупськ та Природничо-гуманітарним університетом у місті Сєдльце. Наукова співпраця у спільних проектах у галузі викладання; організація конференцій та семінарів; обмін публікаціями і матеріалами, короткострокові науково-педагогічні обміни передбачаються у результаті реалізації договорів укладених з факультетам гуманітарних наук Левенського католицького університету (м. Левен, Бельгія) та університетом Св. Кирила і Мефодія (м. Трнава, Словаччина).

Окрім того, у 2015 році реалізацією спільних проектів стали організація та проведення 7 спільних науково-практичних конференцій проведених кафедрами теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності; фізики та методики її викладання; перекладу, прикладної та загальної лінгвістики; германської філології; практики германських мов, музично-теоретичних та інструментальних дисциплін та історії України.

Країна-партнер

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво та термін його дії

Практичні результати від співробітництва

Австрія

Інститут перекладознавства при

Грацькому університеті ім.Карла і Франца м. Грац

Освітянський обмін, стажування з аспектів

германістики

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від 21.06. 1999

Головенко К.О. ст. викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики пройшла стажування у Грацькому університеті ім.Карла і Франца з 1 по 29 червня 2015 року, м.Грац, Австрія

Алжир

Університет Хассіба Бенбуалі, м. Шлеф

Обмін досвідом управління вищими навчальними закладами

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від

03.09.13

 

Білорусь

Брестський державний університет імені А.С. Пушкіна

Розробка спільних науково-практичних міжнародних проектів

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від 26.11.12

Міжнародні наукові конференції

Бельгія

Факультет гуманітарних наук Левенського католицького університету

Наукова співпраця у спільних проектах у галузі викладання; організація спільних конференцій, семінарів; обмін публікаціями і матеріалами; короткострокові науково-педагогічні обміни

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від 8.04.16

 

Болгарія

Великотирнавський університет “Св. Кирил і Мефодій”

Адміністрування освітою, розвиток громадянських і студентських організацій, обмін у галузі гуманітарних і природничих наук

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від

17.03.2000
(подовжено)

Публікації викладачів, участь у конференціях.

Ізраїль

Університетський центр Аріель в Самарії

Обмін досвідом з підготовки кваліфікованих фахівців, публікація спільних наукових розробок

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від

25.10.10 (подовжено)

Міжнародні наукові конференції, публікації викладачів мистецького факультету.

Індія

Університет Адамас м. Барасат, Колката

Створення та реалізація спільних освітніх, професійних та міжкультурних проектів

від 22.12.2015

 

Китай

Гонконгзька міжнародна академія мови й культури,

м. Гонконг

Створення та реалізація спільних освітніх, професійних та міжкультурних проектів

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від

30.06.10 (подовжено)

 

Латвія

Даугавпилський

університет,

м. Даугавпилс

Розробка спільних науково-практичних міжнародних проектів

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від

24.05.13

 

Латвія

Правовий коледж,

м. Рига

Створення спільних освітніх програм.

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від 21.02.14

 

Латвія

Балтійська міжнародна академія,

м. Рига

Культурно-освітянський обмін, спільні наукові публікації

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від

12.10.10

(подовжено)

 

Литва

Університет освітніх наук,

м. Вільнюс

Діалог та співробітництво у сфері наукових досліджень

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від

14.01.14

 

Німеччина

Інститут перекладу та міжмовної комунікації технічного університету, м.Кельн

Освітянський обмін, стажування з аспектів

германістики

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від 1.10.2015

Міщенко А.Л. доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики пройшла стажування за підтримки фонду Ганнса Зайделя у м.Кельн в Інституті перекладу та міжмовної комунікації технічного університету, Німеччина з 4.10.2015 по 26.12.2015 року.

Німеччина

Інститут мовознавства та перекладу

м. Мюнхен, Баварія

Розбудова перекладознавства в Україні

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від

08.11.2001 (подовжено)

 

Німеччина

„Гете-інститут”

м. Берлін

Проведення мовних курсів у сфері позашкільних занять з німецької мови

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від

18.05.2005

(подовжено)

Ст. викладач Воронкова Н.Р. кафедри германської філології прийняла участь у методичному семінарі для викладачів ВНЗ „Інноваційні підходи до організації навчального процесу“, організованому Інститутом – Гете, 02 – 8 серпня 2015 року, м. Берлін, Німеччина

Німеччина

Університет міста Ульм

Освітянський обмін та організація спільних проектів

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від

15.10.2008

(подовжено)

Спільна наукова конференція

Польща

Природничо-гуманітарний університет в м. Сєдльце

Розробка спільних науково-практичних міжнародних проектів

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від 22.03. 2016

 

Польща

Поморська академія у м. Слупськ

Розробка спільних науково-практичних міжнародних проектів

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від 21.03. 2016

 

Польща

Університет інформатики та прикладних

знань, м. Лодзь

Обмін науковою інформацією, викладачами, підготовка і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів; спільна підготовка науково-метод. літератури

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від

20.01.14

Спільні наукові конференції, публікації викладачів.

Росія

Горно-Алтайський державний університет,

м. Горно-Алтайск

Обмін досвідом у навчально-методичній та виховній роботі зі студентами

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від

14.11.2006

(подовжено)

Спільні наукові конференції, публікації викладачів.

Росія

Інститут художньої освіти Російської академії освіти, м. Москва

Освітянський обмін та організація спільних проектів

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від

01.04.2013

 

Росія

Оренбурзький державний університет,

м. Оренбург

Обмін досвідом у навчально-методичній та виховній роботі зі студентами

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від

22.06.12

 

Росія

Московський державний педагогічний університет

Обмін досвідом у навчально-методичній та виховній роботі зі студентами

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від

14.11.2006

(подовжено)

 

Словаччина

Університет Св. Кирила і Мефодія

Обмін науково-педагогічними працівниками задля проведення досліджень у сферах спільних інтересів; обмін інформацією, навчальними матеріалами та публікаціями

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від

11.07.2016

 

Туреччина

Академія Туризму, м.Анталія

Реалізація програми “подвійний диплом”, стажування викладачів

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від05.09.13

 

Туреччина

Університет Юзюнджу Йил Ван,

м. Ван

Обмін науково-методичним досвідом та організація спільних освітніх програм

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від

22.05.2008

(подовжено)

 

Чехія

Університет Яна Евангелиста Пуркине м. Усти-над-Лабем

Розробка спільних науково-практичних міжнародних проектів

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від

15.09.09

(подовжено)

Міжнародні наукові конференції

Чехія

Політехнічний коледж, м. Жихлава

Створення та реалізація спільних освітніх, професійних та міжкультурних проектів

Договір про співробітництво з автоматичною пролонгацією від 28.10.2014