Шановні колеги! Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка запрошує Вас узяти участь у роботі Міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді», яка відбудеться 25 квітня 2017 на природничо-географічному факультеті (ауд. № 8)

Наукові напрямки конференції:

 • Актуальні дослідження рослинного і тваринного світу України
 • Сучасні мікробіологічні та біохімічні дослідження
 • Теоретичні та прикладні екологічні дослідження
 • Формування професійної компетентності майбутнього вчителя біології у процесі дослідницької роботи
 • Формування наукового світогляду під час вивчення біологічних дисциплін та під час виконання наукових досліджень біологічного спрямування
 • Теоретичні та практичні основи сучасного розвитку природознавства
 • Застосування результатів біологічних досліджень в практичній діяльності науково-дослідних установ
 • Особливості викладання біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах непедагогічного профілю

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Календар конференції

Прийом тез до 10.04.2017 р.
Реєстрація учасників: 25.04.2017 р. З 8.00 до 9.00.
Робота конференції: 25.04.2017 р.

Форми участі у конференції

публікація тез;
публікація тез та усна доповідь;
усна доповідь;
участь без доповіді та публікації.

Публікація матеріалів конференції

Для опублікування приймаються тези до 2 сторінок формату А4.

Поля: верх, низ, ліве, праве – 2. Кегль – 12 Times New Roman. Інтервал: 1. Текст повинен бути викладений без помилок.
Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.

Оргкомітет буде вдячний Вам за доведення до відома своїх колег і зацікавлених інформації про проведення конференції.

Схема викладу

Прізвище, ім’я та по батькові автора, звання або посада, заклад, місто (14 кегль посередині рядка). Основний текст – 12 кегль., без малюнків та графічних об’єктів, без списку літератури. Можливі посилання в дужках із зазначенням автора та року.

Умови участі в конференції

Матеріали будуть опубліковані у електронному збірнику конференції (безкоштовно, формат pdf) та надіслані учасникам на електронну адресу, зазначену в реєстраційній картці. Для цього необхідно надіслати на електронну адресу кафедри біології та методики її викладання kafedrabiologii.pgf@gmail.com електронний варіант тексту (тез) та заявку (окремі файли!).

Консультативно-довідкові реквізити

Голова оргкомітету: завідувач кафедри біології та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор, Калініченко Н.А., телефон (0522) 22-76-81;

Секретар оргкомітету: Дефорж Ганна Володимирівна – доктор історичних наук, доцент кафедри біології та методики її викладання, телефон (0522) 22-76-81;

E-mail: kafedrabiologii.pgf@gmail.com

Реєстраційна картка учасника конференції

 1. Прізвище, ім’я та по батькові .....
 2. Назва установи, її адреса .....
 3. Науковий ступінь, учене звання, посада .....
 4. Тема доповіді (виступу) .....
 5. Адреса для листування .....
 6. Контактний телефон .....
 7. E-mail .....
 8. Напрям конференції .....

Довідки: Дефорж Ганна Володимирівна, тел. 050-040-36-00
Калініченко Надія Андріївна, тел. 095-464-54-88.

Інформацію надано науковим відділом