Осередком духовної культури є мистецький факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Три відділення — музичне, образотворче та хореографічне здійснюють професійну підготовку майбутніх фахівців, спроможних засобами мистецтва торкнутися струн дитячої душі, розкрити навколишній світ в художніх образах, залучити до прекрасного через художню творчість.

5 серпня 2002 року в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка було утворено на базі музично-педагогічного факультету і частини психолого-педагогічного факультету окремий організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ —   мистецький факультет, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з таких спеціальностей: музичне мистецтво та художня культура; образотворче мистецтво та дизайн; хореографія, англійська мова та зарубіжна література.

Декан мистецького факультету – доктор педагогічних наук, професор кафедри музично-теоретичних та інструментальних дисциплін Стратан-Артишкова Тетяна Борисівна.

srtanat 

Заступник декана мистецького факультету з навчально-методичної роботи – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Фурсикова Тетяна Володимирівна.

 

Заступник декана з навчально-виховної роботи – старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання Лариса Володимирівна Гайдай.

gayday.jpg 

Секретар - Яковенко Анна Георгіївна.

jakovenko               

Підготовка фахівців на мистецькому факультеті здійснюється за четвертим рівнем акредитації: 4 роки – бакалавр, 5 років – спеціаліст. Кращі студенти мають можливість продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі. На факультеті функціонує денна, заочна та екстернатна форми навчання.