news 2015 11 15 14 04

Юридична клініка Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка створена в травні 2011 року  як структурний підрозділ Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Керівником юридичної клініки призначено доцента кафедри правознавства Владимирову В.І.

До структури даного підрозділу входять студенти, магістранти та викладачі кафедри правознавства. Метою діяльності юридичної клініки  є формування практичних вмінь і навичок студентів і магістрантів на основі надання безкоштовної юридичної допомоги малозабезпеченим верствам населення та здійснення правоосвітницької діяльності і застосування активних методик навчання.

Юридична клініка університету здійснює діяльність за такою організаційною моделлю:

- сектор консультування громадян;

- сектор систематизації, аналізу чинного законодавства юридичної практики;

- інформаційно-аналітичний сектор.

Юридична клініка надає консультативну правову допомогу та не здійснює представництво інтересів осіб у судах та інших органах державної влади та місцевого самоврядування.

Студенти-консультанти надають правову допомогу з цивільного, сімейного, земельного, трудового, житлового права, права соціального забезпечення та інших суміжних галузей права. Кримінальні справи юридична клініка не розглядає.

Консультації надаються на безкоштовній основі студентами старших курсів, які навчаються за спеціальністю «правознавство» під керівництвом і контролем  викладачів кафедри правознавства, що забезпечує отримання клієнтами юридичної клініки найбільш точної та об’єктивної інформації з того чи іншого питання.

Надаються наступні послуги:

- прийом і консультування громадян з правових питань;

- складання і оформлення правових документів;

- підготовка і поширення інформації для населення з актуальних правових питань;

- проведення серії телевізійних передач з правових питань;

- проведення радіо майдану з правових питань;

- ведення рубрики «Юридична клініка інформує» в газеті факультету історії та права.

Юридична клініка діє за такими принципами:

  • законності та верховенства права;
  • безоплатності надання правової допомоги;
  • поваги до права, справедливості, людської гідності;
  • спрямованості на захист прав і свобод людини;
  • гуманізму;
  • об’єктивності;
  • конфіденційності;
  • компетентності та добросовісності.

Завдання юридичної клініки полягають  у наступному:

- вироблення у студенті і магістрантів навичок, необхідних юристу;

-надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення;

- правоосвітницька діяльність;

- соціалізація студентів, магістрантів;

- допомога студентам в розумінні професії юриста, його ролі у суспільстві;

- допомога студентам в оволодінні галузями права,професійною етикою;

- створення місць для проходження практики;

-забезпечення навчального процесу юридичної клініки через організацію викладання навчальної дисципліни «Організація діяльності юридичної клініки»;

- зв'язок із засобами масової інформації.

Персональний склад юридичної клініки:

Керівник юридичної клініки: Владимирова Валентина Іванівна, доцент кафедри правознавства.

Заступник керівника юридичної клініки: Зеленський Сергій Миколайович, доцент кафедри правознавства.

Студентський директор: Кашуба Олег, студент IV курсу факультету історії та права.

Заступник студентського директора: Ковбасюк Оксана, студентка IV курсу факультету історії та права.

Сектор консультування громадян: Сибірцева Людмила, Безпала Катерина, студенти IV курсу факультету історії та права.

Сектор систематизації законодавства: Миргородська Віолетта, Попова Катерина,  студенти III курсу факультету історії та права.

Інформаційно – аналітичний сектор: Ругало Юлія, Рябко Анастасія, студенти III курсу факультету історії та права.

Графік прийому громадян

Юридична клініка здійснює прийом громадян за наступним графіком: у вівторок та середу з 14:00 до 17:00, в п’ятницю – з 14:00 до 16:00.

Юридична клініка знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (п’ятиповерховий корпус, кабінет 108).