За умови успішного засвоєння програми слухачі підготовчих курсів (які вивчали не менше чотирьох предметів, відповідно до спеціальності) отримують при вступі на ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ КДПУ ім. В. Винниченка до 10 додаткових балів.

Слухачі підготовчих курсів вступатимуть до Університету згідно з «Правилами прийому до Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка».